– Våra tjänster –

Lagbevakning

I din verksamhet behöver du vara medveten om relevanta lagkrav och andra bindande krav.

LatoLong hjälper dig även med lagefterlevnadskontroll.

Ledningsstöd

  • Hur fungerade senaste externrevisionen?
  • Funderar ni på att ISO certifiera företaget?
  • Behöver ni guidning och stöd i ert befintliga ledningssystem?

Internrevision

Behöver ni en oberoende och objektiv internrevision med hög kvalitet?

Longitud11

Är du intresserad av provförrätningar? Longitud11.se är något för dig!