– Våra tjänster –

Utbildning KMA

LatoLong ger relevant och verksamhetsanpassad utbildning för personal inom såväl ledning som produktion inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LatoLong ger även individuell utbildning och mentorskap för chefer och ledare på olika nivåer.

Ledningsstöd

  • Hur fungerade senaste externrevisionen?
  • Funderar ni på att ISO certifiera företaget?
  • Behöver ni guidning och stöd i ert befintliga ledningssystem?

Internrevision

Behöver ni en oberoende och objektiv internrevision med hög kvalitet?

Krångla inte till det!

I min proffession som revisionsledare ser jag ofta att ledningssystemet inte är anpassat efter verksamhetens behov och krav.

Vi hjälper er att fokusera på rätt saker, dvs sådant som skapar värde i organisationen.

Kontakta LatoLong, tveka inte!

Longitud11

Är du intresserad av provförrätningar? Longitud11.se är något för dig!