• Utföra internrevision inkl. lagefterlevnadskontroll. Pris enligt överenskommelse
  • Utbilda era egna internrevisorer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Fast pris 10 000 kr upp till 4 deltagare för en heldag.

Kontakta Göran Flodin: 0733-308028 eller latolong@telia.com