En relevant lagförteckning som även tar med andra bindande krav är en bra försäkring mot otrevliga överraskningar.

Hur gör vi detta?

  • Steg 1: Vi startar på ert företag med genomgång av er verksamhet och identifiering av andra bindande krav.
  • Steg 2: Förteckning upprättas över relevanta lagar och andra bindande krav.
  • Steg 3: Efter ert godkännande bör en lagefterlevnadskontroll genomföras för att se att era arbetsrutiner/ processer är i enlighet med kraven.
  • Steg 4: LatoLong erbjuder att underhålla er lagförteckning 1-2 ggr/år.

 

Antal timmar beroende på företagets storlek och komplexitet.