Cupola AB

Cupola AB ska certifiera sig mot ISO 9001:2015 och 14001:2015. LatoLong fick uppdraget att förbereda organisationen för den kommande certifieringen.